Contact Us    Phone / 06 758 4685   |   Email / tari@teatiawa.iwi.nz

Tag

Iwi Environmental Management Plan
Tai Whenua, Tai Tangata, Tai Ao – Te Atiawa Iwi Environmental Management Plan (2019) is now open for consultation. Tai Whenua, Tai Tangata, Tai Ao is the Te Atiawa Iwi Environmental Management Plan. It is an expression of rangatiratanga (right to exercise authority) and kaitiakitanga (guardianship) from ngā uri o Te Atiawa (descendents of Te...
Read More