Contact Us    Phone / 06 758 4685   |   Email / tari@teatiawa.iwi.nz

Ngāti Rāhiri

Ko Taranaki te mounga
Ko ngā wai ora e rere nei
Ka rere ki uta, Ka rere ki tai
Mai Te Rau o Te Huia ki Titirangi
Ko Ngāti Rāhiri e

Ngāti Rāhiri o Te Atiawa

Nau mai e nga uri whakaheke o Ngāti Rāhiri o Te Atiawa Ngāti Rāhiri Hapū o Te Atiawa (Taranaki) Society Incorporated welcomes you.

Please register or update your details so we may stay connected. Let us learn our history and create a thriving and prosperous future together.

Ngāti Rāhiri Hapū Management Committee

Please go to the hapū website for up-to-date contacts and pānui