Contact Us    Phone / 06 758 4685   |   Email / tari@teatiawa.iwi.nz

Waiata

Please find an array of kupu pertaining to Taranaki and Te Atiawa waiata made available by Te Reo o Taranaki https://tereootaranaki.org/waiata/

Iwi Anthems

He Pikinga Poupou

Ko Te Ua

Te Kupu a Tāwhio

Ka Huri Taku Aro

Haruru Ana

Tēnei Rā Mātou

Maunga Taranaki