Contact Us    Phone / 06 758 4685   |   Email / tari@teatiawa.iwi.nz

Te Kāhui Rangatahi o Te Atiawa Wānanga Registration

Rēhita
Register for Te Kāhui Rangatahi o Te Atiawa wānanga.

Register Online

Complete your Rangatahi Wānanga registration with us electronically by completing our online registration form.

OR

Download Form

Download a Rangatahi Wānanga registration form, complete it and send it back to us here in the office.